Podbudowy

Zajmujemy się generalnym wykonawstwem obiektów sportowych od A do Z. Sami przygotowujemy podbudowy i przygotowaniem obiektów tak aby instalacja nawierzchni przebiegała z zachowaniem najwyższych standardów.

Utylizacja i recykling

Demontujemy stare nawierzchnie zgodnie z normami bezpieczeństwa ekologicznego. Niejednokrotnie usuwamy tylko poszczególną warstwę nawierzchni tak aby ograniczyć koszty inwestora.

Montaż

Gdy wszystko jest gotowe przystępujemy do instalacji nawierzchni. W zależności od rodzaju podbudowy instalujemy kolejno odpowiednie warstwy. Tak aby nasz klient otrzymał najlepszej jakości nawierzchnię sportową.

Malowanie lini

Sami wykonujemy oznakowanie boisk zgodnie z aktualnymi wytycznymi federacji sportowych.

Wyposażenie

Wyposażamy wasze obiekty w sprzęt sportowy i piłkochwyty jak i również wykonujemy również roboty nie związane bezpośrednio z nawierzchniami sportowymi takie jak montaż małej infrastruktury czy wykończeniem terenów zielonych wokół obiektu sportowego.

Regeneracja

Coś poszło nie tak? Dysponujemy sprzętem i doświadczeniem w kategorii regeneracji i naprawy nawierzchni sportowych. Służymy pomocą w naprawie niepoprawnie wykonanych czy uszkodzonych nawierzchni. A może po prostu potrzebna jest regeneracja starego obiektu.

Zaplecze techniczne

Kilka zdjęć naszego zaplecza technicznego. Jesteśmy całkowicie niezależni i samowystarczalni sprzętowo.

Nasze realizacje

Tu Państwo znajdziecie dodatkowych kilka zdjęć oraz filmów z naszych realizacji.
Powrót do strony głownej